Yangın Sigortaları

Konut Sigortası
Konut Sigortası, ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanları ve sorumluluklarını da teminat altına alabilmektedir.
Konut Sigorta Poliçesi ile temin edilebilecek hasarlar aşağıda yer almaktadır.

• Yangın, yıldırım, infilak 
• Yer kayması
• Yer kayması ek teminatı-civar kazılar sonucu oluşan hasarlar
• Deprem
• Enkaz kaldırma masrafları
• Fırtına
• Duman
• Kar ağırlığı
• Sel, su baskını
• Dahili su
• İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan dahili su hasarları
• Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
• Cam ve aynaların kırılması
• Elektronik cihaz sigortası
• Yangın mali sorumluluğu
• Kıymetli eşya
• Nakit para ve kıymetli evrak

• Kira kaybı

• Misafir eşyaları
• Hırsızlık
• Bina sabit tesisatındaki hırsızlık
• Kiracılar için boya, badana vb. dekorasyon masrafları teminatı
• Yakıt sızması
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
• Alternatif ikamet değişikliği masrafları
• Eşyaların konut dışında da teminat altında bulunması
• Makine kırılması
• Hukuksal koruma
• Aile destek sigortası (Ferdi kaza+Üçüncü kişilere karşı sorumluluk+kapkaç)
• Konut Yardım Hizmetleri
• Acil Sağlık Hizmetleri
• Mini Onarım hizmeti 

Dask (Zorunlu Deprem Sigortası)

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı

18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6305 sayılı "Afet Sigortaları Kanunu" gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar:
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
• Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
• Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
• 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.
Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller:
• Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
• Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
• Manevi tazminat talepleri.

İşyeri Sigortası
İşyeri Sigortası, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinin, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınabilir.
Yangın, Yıldırım, İnfilak, ( Doğalgaz İnfilakları dahil ) Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea), Kasa Muhteviyatı (Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık), Dahili su, fırtına, duman, kara,hava,deniz taşıtları çarpması, yer kayması, kar ağırlığı, grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör, cam kırılması, Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma, kira kaybı, enkaz kaldırma masrafları, Geçici adres nakil, Emniyeti suistimal , kiracı ve komşuluk mali sorumluluk, kira kaybı, alternatif işyeri masrafları, iş durması, enflasyon koruma, kişisel eşyalar teminatı, ferdi kaza teminatı, işyeri yardım hizmetleri , İşyeri deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, elektronik cihaz, makine kırılması, 3.şahıs mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk(manevi sorumluluk dahil), taşınan para, İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları, Çalışanlara ait özel eşyalar, acil sağlık hizmetleri.

Sektörel İşyeri Poliçeleri

-Eczane Paket Sigortası
-Noter Paket Sigortası
-Turistik Tesis Paket Sigortası
-Plaza Paket Sigortası
-Market Paket Sigortası
-Sağlık Kurumları Paket Sigortası
-Güzellik Merkezi Paket Sigortası
-Eğitim Kurumları Paket Sigortası
-AVM Paket Sigortası
-Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigortası

Kobi Paket Poliçeleri

Küçük ve orta ölçekli işletmeler olan KOBİ’lere yönelik olarak, “KOBİ Paket Sigortası” adı altında bir ürün sunmaktayız.
KOBİ Paket Sigortası’nın amacı, hitap edeceği işletmelerin tüm sigorta ihtiyaçlarını tek bir teminat şemsiyesi altında toplayarak, avantajlı fiyatları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyeye yükseltmektir.

Tek poliçeyle otomatik olarak sunulan güvenceler aşağıdadır;

• Yangın, yıldırım, infilak
• Yer kayması
• Yer kayması ek teminatı-civar kazılar
• Deprem ve yanardağ püskürmesi
• Enkaz kaldırma masrafları
• Fırtına
• Duman
• Kar ağırlığı
• Sel, su baskını
• Dahili su
• Sprinkler sızıntısı sonucu oluşan su hasarları
• İzolasyon yetersizliği sonucu oluşan su hasarları
• Kara taşıtları çarpması
• Hava taşıtları çarpması
• Deniz taşıtları çarpması
• İş durması
• Alternatif işyeri değişikliği masrafları
• Kira kaybı
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri kötü niyetli hareketler, terör
• Hırsızlık
• Bina sabit tesisat hırsızlık
• Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı
• Taşınan para hırsızlığı
• Emniyeti suiistimal
• Geçici adres-nakil
• Yangın mali sorumluluğu
• Cam ve reklam panosu kırılması
• Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması*
• Makine kırılması
• Soğutucu cihazlarda ürün bozulması*
• Elektronik cihaz
• Çalışanlara ait özel eşyalar
• İşveren sorumluluk*
• Üçüncü şahıs sorumluluk*
• Asansör, yürüyen merdiven sorumluluk*
• Çocuk bakım hizmeti*
• Garaj mali sorumluluk ve valet parking*
• Su arıtma hasarları*
• Ürün sorumluluk*
• Ferdi kaza
• Eksik sigorta klozu
• Yeni değerinden ödeme teminatı
• Kiracı tarafından yaptırılan hizmetlerin korunumu
• Hukuksal koruma
• Acil Sağlık Hizmetleri
• İşyeri hizmet

 

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı İNDİR

AS TV HABER PROGRAMINA ÇIKTIK

HABER & DUYURU

Fark Yok Sigortası

Fark Yok Sigortası   SGK’lılar için bir ilk! MAPFRE SİGORTA ile SGK’lılara anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödemek yok! İnanılmaz uygun fiyatlarla Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık...

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası Kasko Sigortası ile aracınızı birçok riske karşı güvence altına alabilirsiniz. Kasko sigortanız var ise, aracınızda meydana gelebilecek kayıp/hasarlara karşı mal varlığınızda...

Vodafone Arena Ve Beşiktaş Taraftarı Sompo Japan Sigorta Güvencesinde

Vodafone Arena Ve Beşiktaş Taraftarı Sompo Japan Sigorta Güvencesinde Sigorta sektörünün önde gelen markalarından Sompo Japan Sigorta, Beşiktaş JK ile işbirliğini güçlendirerek sürdürüyor....
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com